Økonomisk støtte til folkehøyskolene

Tekst: Øyvind Moksnes

- Oppdatert

Dagens økonomiske opptur:

I morges ble det offentlig at folkehøgskolene får 65 millioner kroner i ekstrabevilgning som følge av koronautbruddet. Midlene skal brukes til å sette skolene i stand til å redusere elevbetalingene.

Departementet slår fast at elevene fortsatt skal betale noe, Det forutsettes også at folkehøgskolene bidrar med sin andel. Folkehøgskolerådet og departementet vil ha videre dialog om prinsipper for hvordan midlene skal disponeres.

Jeg er fornøyd med at folkehøyskolene har fått gjennomslag for dere og oss. Jeg ber dere legge merke til at dette blir et spleiselag hvor de konkrete regnestykkene først kan settes opp når skolen vår har fått sin pott.

I pressemeldingen i dag står det også:
" Folkehøgskolene vil opprettholde et læringstilbud til elevene i perioden skolene er stengt, og Kunnskapsdepartementet legger til grunn at de også kan ta noe betalt fra elevene i perioden. Undervisningsopplegget gjør at elevene får fullført skoleåret sitt uten å være på skolen. Det betyr at elever med utdanningslån får omgjort inntil 40 prosent av lånet til stipend, og at elevene får to tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning".

Det kommer ingen penger "på bok" i morgen, men de kommer. Velferdssystemet vårt viser seg å virke igjen og det bør vi faktisk være takknemlige for!

Rektor

Del på