HAUGETUN – SKOLEBYGNINGEN UTEN ELEVER MEN MED UNDERVISNING!

Tekst: Øyvind Moksnes

- Oppdatert

Regjeringens kriseberedskap og de omfattende tiltakene som er satt i verk i den sammenheng, gir oss alle en ny og annerledes hverdag. Det er mye kjipt og krevende i sosiale begrensninger som nå møter oss overalt. Men utfordrende tider gir god vekst for kreativitet og alternative løsninger!

Hos oss har vi som skole kastet oss rundt og fått på plass et sammensatt undervisningstilbud,
som gjenspeiler så godt vi kan tilværelsen slik den hadde vært dersom alt var som det skulle være.

I den vedtatte stengningsperioden frem til 26.03, vil elevene få undervisning i form av morgensamling kl. 0900, linjerelatert undervisning, fellesfag og samfunnsansvar, fellesaktiviteter, sosial moro, utfordringer og ulike arrangementer.

Våre elever er i skrivende stund travelt opptatt med fjernstyrt «plogging» og middagsplanlegging, noe som vel slår ut positivt for både miljø og familiehygge.  

Vi oppfordrer alle til å slutte opp rundt den nye skolehverdagen som vi her konstruerer.
Vi har troa på at elevene trenger tilhørighet, oppfølgning og meningsinnhold i den unntakstiden som vi nå ikke kan velge oss bort fra.

Ha gode dager! 


Med vennlig hilsen

Rektor
Haugetun Folkehøyskole
www.haugetun.no
Tlf 69362722 / 93255004

Øyvind Moksnes

Del på