Sommer på Haugetun

Tekst: Erik Øysæd

- Oppdatert

VI SER FREMOVER

Når folkehøyskoleåret er over er det på tide å reflektere over året som gikk og se fremover.
Skoleåret som er forbi ble et spesielt et. Koronaepidemien gjorde sitt for å sette preg på året, og fra midten av mars ble skolehverdagen ny, med fjernundervisning og tomt skolebygg.

Vi har heldigvis lassevis av gode opplevelser fra skoleåret 19/20. Morsomme fellesturer og opplevelser, og på linjene ble det faglige utbyttet stort. Det ble gjennomført gode studieturer og det ble knyttet vennskap for livet!

SOMMER

gangenNå skriver vi sommer og det skjer fremdeles mye på Haugetun.

Etter skoleslutt startet oppgraderingen av inngangspartiet. Det er det første som møter både elever og gjester og skaper et godt førsteinntrykk. Inngangspartiet har blitt større, vi har fått vår egen lille lounge og hele rommet har blitt lyst og fint!


- Dette tror vi blir bra og et fint løft for skolen. Jeg tror det har blitt bedre enn det var før, sier en alltid spøkefull vaktmestersjef Ole Martin Syverstad.

 

FORBEREDELSER

sssLinjene fylles opp med nye elever og selv om det er plass til enda flere, begynner det å tegne seg en spennende elevmasse. Det betyr også at lærerne har fokus på det kommende skoleåret.
Musikklinjelærer Berit Grønli har fokus på neste år på tross av ferietider.


- Når jeg forbereder meg på neste år, så tar jeg med meg alle fine opplevelser fra året som gikk, bygger videre på det som ble en suksessfaktor, og evaluere det jeg opplevde lugga litt. Det fine med folkehøyskole er jo at det er kort vei fra ide til praksis, noe som gjør det spennende å være i kreative prosesser både med elever og kollegaer.

Å drive folkehøyskole fremover blir spennende, med reiserestriksjoner, smitteverntiltak og alt som følger med tiden vi er inne i nå. 

- Jeg ser for meg et skoleår der vi må tenke en del nye tanker i forhold til å drive folkehøyskole. Vi har begrenset mulighet for reiser til utlandet, noe som utfordrer oss i å tenke nye reisemål, og helst på bærekraftige reisemåter, sier Berit optimistisk.

COVID-19

Forberedelser er også et viktig stikkord for rektor Øyvind Moksnes.


rek- Nå handler mye om å få ferdigstilt planverket for neste skoleår. Elever og våre mange samarbeidspartnere skal være trygge på at vi forbereder oss grundig i forhold til den litt spesielle utfordringen som Covid-19 pandemien innebærer. I dette ligger utvikling av gode forebyggende tiltak for smittevern ved oppstart og gjennom skoleåret, tiltak og rutiner ved behov for isolering, karantenesetting, fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver og så videre.

Retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og regjeringen blir viktige fremover.

- Jeg opplever at vi har god kontroll, og vårt tette samarbeid med kommuneoverlege og kommunal beredskap bekrefter dette, sier Moksnes.

I løpet av en sommer på folkehøyskole har rektor flere hatter på. 

- Jeg følger det pågående byggearbeidet tett, det er stor møteavvikling på mange områder. Vi forsøker å ha en økonomisk kontroll på de utfordringer som koronapandemien medfører. Det er dessuten  mye arbeid for staben i det pågående elevopptaket for neste år. Enkelt og greit så er hverdagen variert, hektisk og gøy!

Haugetun er klar til å ta imot elevene den 19.08. Er du en av dem? VELKOMMEN!!

Del på