Fra økonomiavdelingen og rektor

Tekst: Øyvind Moksnes

- Oppdatert

Hei.
Mange har nok spørsmål rundt fakturaene som forfaller 20 mars. Folkehøyskolerådet, som er vårt fellesorgan inn mot departement og myndigheter, jobber i disse dager med en økonomisk krisepakke for folkehøyskolene og våre elever. Det er og bred enighet mellom folkehøyskolene om at fakturaer fremdeles skal betales i henhold til forfallsdato. Begrunnelsen er at elevene fortsatt mottar utbetalinger fra Statens Lånekasse.

Vi fakturerer derfor alle elever som normalt. En avregning av kostpenger (kreditert til elevene), vil bli foretatt når vi vet mer om varigheten på nedstengingen av skolen.

Vi ser det som en selvfølge at vi og opptrer ryddig ovenfor elever ift. korrigerende oppgjør når situasjonen er avklart.

Haugetun folkehøyskole forholder seg til folkehøyskolerådets anbefalinger på dette punkt.

Jeg vil holde dere løpende oppdatert når vi får mer informasjon.

 

Øyvind Moksnes,
Rektor

Del på