Haugetun folkehøyskole og skoleoppstarten 19.08.20

Tekst: Øyvind Moksnes

- Oppdatert

Haugetun folkehøyskole og skoleoppstarten 19.08.20

 • Folkehøgskolen planlegger for en trygg og god oppstart der hensynet til smittevern tas på alvor. Elevene bor på skolen og de har undervisning på skolen. Det betyr at elevene ikke reiser til og fra skolen hver dag, men er sammen med de samme menneskene i undervisningen og på fritiden. Det betyr også at det viktigste for oss er å sikre at smitten ikke kommer inn på skolen, spesielt i forbindelse med oppstart. 
 • Vi har egne planer for smittevern og god dialog med lokale helsemyndigheter for å hindre smitte. Dialogen med lokale helsemyndigheter er helt sentral da det kan være forskjeller fra skole til skole alt etter beliggenhet, bygningsmasse og linjer. 
 • Vi har gitt informasjon til elevene om at man ikke må komme på skolen dersom man har symptomer, har vært i kontakt med syke eller har oppholdt seg i røde land eller områder av land før de starter på skolen. Vi har også henstilt elevene om å være ekstra forsiktige den siste tiden før de kommer på folkehøgskolen. 
 • Det vil bli ekstra fokus på hygiene og avstand. 
 • Elevene blir delt inn i mindre grupper i starten av skoleåret. 
 • Det er etablert fysiske og organisatoriske rutiner for hvordan elevene bor, lever og spiser. Dette kan for eksempel handle om rutiner i matsal eller hvem elevene bor på rom med.
 • Dersom det skulle oppstå sykdom på skolen eller nærområdet vil vi i dialog med helsemyndighetene kunne iverksette karantene og isolering. 
 • Vi er trygge på at vi har planlagt godt for et trygt og innholdsrikt folkehøgskoleår. 
 • Har dere spørsmål om dette og andre ting, ta gjerne kontakt med oss på tlf 69362720

  Vi gleder oss til å ta imot elevene på Haugetun i morgen!!

  Øyvind rektor. 

Del på