Haugetun - neste skoleår

Tekst: Øyvind Moksnes

- Oppdatert

Til deg som lurer på hvordan det blir på Haugetun Folkehøyskole til høsten.

Haugetun Folkehøyskole har mottatt noen henvendelser fra elever og andre som har spørsmål om neste skoleår. Noen har allerede fått tildelt skoleplass, mens andre vurderer å sende inn en søknad.
Den spesielle situasjonen som nå har oppstått for oss alle, gir noen utfordringer i å planlegge skoledriften fremover.

Heldigvis er det god grunn til å være optimist, og det er ingenting pr. nå som tilsier at vår skole ikke kan ønske velkommen til nye elever på samtlige av våre linjer 19.08. 20
Det kan hende at vi fremdeles må forholde oss til smittereduserende og hygienefremmende tiltak mer enn hva vi gjør i et normalår.
Myndighetene kan videre komme med krav og forventninger på tilpasninger som skolen må legge til rette for før nytt skoleår.

Vi jobber bevisst med dette i disse dager, og dere skal alle være trygge på at vår skole vil fremstå som ryddig, sikker og profesjonell i nåværende og fremtidige håndtering av pandemien.

Det er mye som tyder på at linjeturene med internasjonale destinasjoner ikke blir gjennomført som opprinnelig tenkt i 2020.
Vi har som ønske og intensjon å få  gjennomført flere av linjeturene våre i 2021.

Dette forutsetter at verken innreiseforbud, reiseråd eller øvrige forhold ved pandemistatusen er til hinder for en slik avvikling.

Linken under er en artikkel hvor Regjeringen.no svarer på flere relevante spørsmål knyttet til folkehøyskolene og koronasituasjonen.

Jeg ber dere spesielt legge merke til  de to siste spørsmålene som besvares på en slik måte at her er det bare å belage seg på skolestart 19.08. 20.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Ftema%2Futdanning%2Finnsikt%2Fbarnehager-skoler-hoyskoler-og-universiteter-stenges-pa-grunn-av-koronaviruset%2Fsporsmal-og-svar-om-gradvis-gjenapning-av-barnehager-og-skoler%2Fid2697382%2F%3Ffbclid%3DIwAR2iePkAhuNNA_tyuqtKXPElyf_qrKdrC4CfrDJ1riYEyXG5bRqXTYlo7Zg&h=AT2XWrDolRyDNsYPf93fs_aWO3IIL_AQbLEnQKbyXz_Gb8IURgS-6XTL0JBioJ_tO42lHXqPdN9a8mRZNtcB4-V7MxgGoXZPR5_0PgUlknZqPZNib6XkjyYszN5ZcK2X79zgETyem6YGEH7p5q1AcUg38Jkx

 

Hvorfor får ikke folkehøyskoleelever avslutte skoleåret sitt?

  • Folkehøyskoleelevene har få uker igjen av skoleåret sitt. Elevene får nå et undervisningsopplegg som gjør at de får fullført skoleåret sitt uten å være på skolen.
  • En åpning ville innebære at 8000 elever måtte reise frem og tilbake til skolen sin i løpet av de neste ukene. Samtidig er det vanskeligere å hindre smitte og isolering av syke på internatene.

Må folkehøyskoleelevene betale skolepenger når de ikke får reise tilbake til skolene?

  • Staten kommer til å kompensere folkehøgskolene for deler av inntektsbortfallet nå som elevene ikke bor på internatene. Elevene må imidlertid være forberedt på å måtte betale noe av skolepengene. De får fortsatt lån og stipend fra Lånekassen, og vil få et fullført folkehøyskoleår selv om skolene er stengt. 

Hvorfor er det greit at andre internatskoler åpner når ikke folkehøyskoler får åpne?

  • Videregående skoler med internat kan åpne på samme måte som offentlige videregående skoler.
  • Det å holde internatskolene stengt ville få store konsekvenser for mange av elevene. Noen av skolene har spesialisert seg på elever med lærevansker eller andre utfordringer.
  • Samtidig sier vi at disse skolene skal ha fleksibilitet til å selv vurdere når internatelevene kan returnere og om noen av dem i en periode fortsatt skal få fjernundervisning.

Kan jeg søke folkehøgskole til høsten?

  • Ja, du kan søke folkehøgskole helt som vanlig. Opptaket er i gang og man kan søke fram til skolestart eller til linjene og skolene er fulle. Folkehøgskolene planlegger for oppstart i august.

Vil det være trygt å gå på folkehøgskole til høsten, der mange unge bor tett sammen på lærestedet?

  • Folkehøgskolene er et viktig og populært tilbud for mange unge. Beslutningen om stengning gjelder kun ut dette skoleåret. Vi vet ikke nå hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg fremover, men folkehøgskolene har god tid til å planlegge for hvordan de kan sørge for kontaktreduserende tiltak når skolene åpner opp igjen til høsten.

Velkommen til oss alle sammen til et nytt og spennende skoleår!

 

Med vennlig hilsen

Rektor
Haugetun Folkehøyskole

www.haugetun.no

Tlf 69362723 / 93255004

Øyvind Moksnes

Del på