Helsesykepleier/ psykiatrisk sykepleier 30%

Tekst: Erik Øysæd

- Oppdatert

Det er ledig 30% - årsengasjement, med gode muligheter for påfølgende fast stilling, ved Haugetun Folkehøyskole.

Vi søker en medarbeider med formalkompetanse på psykisk helse. Du må trives i samtaler og oppfølgning med unge mennesker i alderen 18 – 21 år. 


Haugetun folkehøyskole har i sitt planverk forpliktet seg til å gi alle elevene «et år for resten av livet». Målet er at alle skal oppleve å ha et godt psykososialt bo – og arbeidsmiljø.
Skolen ønsker å heve kompetansen på vårt tilbud overfor elever som opplever ulike utfordringer. Følt livsmestring og trivsel handler også om god forebyggende innsats.

Personlig egnethet og tilleggskompetanse vektlegges. 


Vi kan tilby et spennende og inkluderende arbeidsmiljø, fylt av dedikerte kolleger og flotte unge mennesker.


Du vil kunne ha stor fleksibilitet i ditt eget arbeid.



Lønn etter avtale.
Stillingen innebærer medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:


Rektor Øyvind Moksnes 
Tlf. 69362723/ 93255004 eller e-post stilling@haugetun.no.

Skriftlig søknad med CV sendes Haugetun Folkehøyskole, 
Haugetunveien 3, 1667 Rolvsøy innen 15.07 2019.

Del på