INFORMASJON OM KORONAVIRUSETS UTVIKLING

Tekst: Øyvind Moksnes

- Oppdatert

Skolens ansatte, ledergruppe og beredskapsgruppe følger utviklingen av Koronaviruset tett fra dag til dag. Det fremkommer av de siste dagers hendelser at utviklingen er svært dynamisk, uoversiktlig og skjer raskt. Dette gjør det krevende for skolen i vår planlegging, da betingelsene endres så betydelig fra dag til dag. Det vi tenkte og forholdt oss til i går, har ikke relevans i dag.

1: Skoleturer.

Våre studielinjer fotball, fotball og styrke, SSS og PULS skulle etter skolerutas oppsett reise inn i USA  torsdag 19.03. I natt innførte USA innreiseforbud for samtlige europeiske land med unntak av England med virkning fra førstkommende fredag.
I en slik situasjon må skolen dessverre erkjenne at de involverte skoleturene blir avlyst.

Vi har igangsatt en dialog med våre reiseoperatører med det mål for øye å arbeide for en rettferdig økonomisk løsning. Dersom dette arbeidet ikke fører frem, blir en sekundær tilnærming å forholde seg til elevenes ulike reiseforsikringer. I den situasjonen vi står overfor nå, kan jeg ikke si noe om hvordan dette vil bli håndtert av disse aktørene som pr i dag rett og slett fremstår lite tilgjengelige.

Når det gjelder planlagte skoleturer for HPS til Spania den 30.03 og Middelhavet til Hellas den 16.04, har vi ikke tatt en endelig avgjørelse. Vi vurderer situasjonen fortløpende i forhold til risiko og usikkerhetsmomenter, samfunnsansvar, helse/smitte, økonomiske forhold og de forpliktelser vi selvsagt har overfor alle våre elever.

2: Skoleundervisning, skolearrangementer.

Vi registrerer at det innføres inngripende tiltak i bl.a. Danmark. Dette kan resultere i et press i retning av at norske myndigheter følger opp tilsvarende.
Vi legger opp til en ordinær skoledrift og et undervisningsinnhold tilpasset de begrensningene som pr nå er kjent. Det fremstår derfor for meg vanskelig å si noe konkret om hvordan skolens undervisningstilbud og aktivitetsnivå vil fortone seg fremover. Vi er kjent med at folkehøyskoler har vesentligere større utfordringer enn det vi opplever vi har pr nå, og at andre skoler har vurdert og iverksatt hjemsendelse, forlengelse av ferier, for å nevne noe.

3: Smittestatus – hygieniske tiltak

Det er ingen smittefunn ved vår skole. Vi har innført gode rutiner og forebyggende tiltak som fokuserer på hygiene.

Jeg vil benytte anledningen til å berømme elevene for sin forståelse og tilpasningsevne i en kjip situasjon. Det gjør meg stolt og motiverer de ansatte til å skvise ut best mulig skolekvalitet og gode opplevelser i det handlingsrommet vi til enhver tid har.

 

Med vennlig hilsen

Øyvind Moksnes

Rektor
Haugetun Folkehøyskole

Tlf 69362722 / 93255004

Del på