Ingen retur av elever dette skoleåret - konsekvenser for oss som skole

Tekst: Øyvind Moksnes

- Oppdatert

I ettermiddag hadde statsministeren pressekonferanse om vegen videre i forhold til de inngripende pandemi-tiltakene som ble satt ut i livet fra 12.03.
Hovedbudskapet i dag var klart: En trinnvis gjenåpning av barnehager og skoler hvor de yngste aldersgruppene skulle prioriteres.

Som ventet blir ikke folkehøgskolene åpnet etter påske.  Dette har nok sin begrunnelse i det smittespredningspotensiale det innebærer å få elever tilbake fra hele Norge og inn i en internattilværelse.
Jeg er likevel overrasket og svært lei meg for at man kategorisk har avvist muligheten for ordinær skoledrift før sommeren.
Det betyr at kullet 19/20 dessverre ikke vil oppleve noen ordinær skoletilværelse før skoleslutt.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gradvis-apning-av-barnehager-skoler-fagskoler-hoyskoler-og-universiteter/id2697077/

Dette er selvsagt krevende for elevene, men utfordrer også oss skoleansatte i stor grad.
Våre linjelærerne er tilgjengelige og svarer ut spørsmål og frustrasjon som nå antakelig vil komme i dag og i morgen fra elevene.

Vi har allerede satt i gang arbeidet med en verdig oppløpsside for elevene etter påske. Noen fullgod erstatning vil dette aldri bli, men vi skal i hvert fall gjøre hva vi kan for å holde på skoletilhørigheten fremover.

Folkehøyskolerådet har de senere uker utfordret kunnskapsminister og departement på den vanskelige økonomiske situasjonen som har oppstått for skolen og skoleelevene våre, og man har vært tydelige på at en avklaring haster.
Møtet fredag den 03.04 gav dessverre få konkrete svar. Det er pr nå liten vilje til å etablere en særavtale for et skoleslag.

Begge parter er innstilte på å fortsette dialogen, og komme frem til en løsning på utfordringene vi og våre elever står ovenfor.

Som et resultat av at det ennå ikke er klart hva den endelige ordningen i forhold til elevbetalinger for perioden der skolen må holde stengt blir, vil vi avvente fakturering for april frem til over påske. Forfallsdatoen for april-fakturaen vil bli satt til utbetaling fra lånekassen i mai.

Vi tar sikte på å avregne kost for perioden skolen har holdt stengt på april-fakturaen, slik at denne fakturaen og vil bli mindre enn hva som fremkommer i betalingsplanen. Elever som skylder penger for tidligere måneder oppfordres samtidig til å benytte denne muligheten til å nedbetale så mye som mulig av dette.

I forhold til kansellerte skoleturer til USA og Brasil har vi dessverre ikke noe nytt å melde om tilbakebetaling.
Vi forventer at reiseselskapet refunderer alle kostnader knyttet opp til fly og hotell, j.fr pakkereiseloven. Selskapene svarer at det under rådende forhold tar flere uker å gi oss et svar, men de håper at dette foreligger like over påske.

Som vi tidligere har skrevet, har vi all dokumentasjon liggende klar dersom dere blir nødt til å kontakte deres reiseforsikringsselskap.

Det er allikevel ikke nødvendig å rette et krav til de foreløpig, da de også vil si at kravet først rettes mot turoperatør.

Ha en best mulig påske.

 

Med vennlig hilsen

Rektor
Haugetun Folkehøyskole

www.haugetun.no

Tlf 69362723 / 93255004

Øyvind Moksnes

Del på