Informasjon om uke 45 og 46

Tekst: Øyvind Moksnes

- Oppdatert

I uke 45 vil våre elever være engasjerte i å lage et felles «familieuke-produkt».
Gjennom gruppearbeid og fellesaktiviteter ønsker vi å lage en festforestilling hvor hverdagen for Haugertene beskrives fra ulike perspektiver.
Fjorårets produkt ble meget bra, og forestillingen på familiedagen ble en høydare for mange.
I år hindrer dessverre koronasituasjonen skolen i å gjenta suksessen med live-forestilling i skolens gymsal. Vi vet at mange av dere ville vært med oss denne dagen! Og dere skal vite at støtte fra dere foresatte oppleves godt – også i dette spesielle året.
Forestillingen blir tilgjengelig i en periode for interesserte i ettertid via Youtube-link.

Elevene fristilles for hjemreise til utplasseringsuka lørdag 07.11 om morgenen. Skolen er behjelpelig med transport til tog for de som trenger dette. Dere som foreldre er velkomne til å avhente elever her på skolen, men det blir ingen tilstelning eller bevertning av betydning fra skolen.
Vi håper på forståelse for dette.

Skolens planmessige arbeid i å forebygge smitteutbrudd av Covid 19 har så langt fungert etter intensjonene. Vi har gode rutiner og bevissthet rundt personlig hygiene, håndvask, symptomer, karantenesetting, prøvetaking og evt. isolering. Elevene viser stor grad av forståelse for tiltakene og «dugnads-plikten» hver dag. Vi har selvsagt ingen garantier på at vi ikke vil kunne få smitte på huset, men i så fall er vi klare til å håndtere også en slik situasjon på en fornuftig måte.

Selve utplasseringen på ulike arbeidsplasser: Her vil ulike bransjer ha ulike utfordringer i forhold til smittevern. Vi har stor forståelse for at dette må løses på alternative måter! Noen vil kunne gjennomføre planene sine om utplassering. For andre elever blir dette ikke mulig, av hensyn til smittefare. Vi sender derfor med alle elevene en hjemmeoppgave som skal løses og fremføres for linje-klassen sin når de er tilbake på skolen. Oppgaven er todelt; A) Lag en refleksjon på en A-4-side. Hva er dine planer for året etter Haugetun? Hva har du lyst til å utdanne deg til eller jobbe videre med? Hvilke egenskaper tror du trengs her? B) Lag en enkel logg. Her viser du at du har jobbet på nettet med å sjekke ulike ting fra oppgave A. Vis at du har fått ny kunnskap om dette. Det går an å kontakte en arbeidsplass, ta en prat med de hjemme, maile eller ringe et studiested og forhøre seg.

Hensikten er å motivere elevene til å planlegge for neste år, i god tid. Når vi enda en stund opplever usikre tider, vil det og være fornuftig for mange å planlegge for et alternativ to.

Jeg minner om nødvendigheten av å begrense antall nærkontakter i løpet av utplasseringsuka.

Vi oppfordrer til selvvalgt karantene helgen før skolestart. Elever med symptomer som gir et testbehov, ønskes ikke tilbake på skolen før etter gjennomført test og symptomfrihet.
Elevene må her kontakte skolen for å avtale en alternativ returdato.
Skolen åpner for elevene søndag 15.11 kl. 1700.

 

Øyvind Moksnes                              Elisabeth Bjor Aasbø

Rektor                                                Inspektør

Del på