Høstferie 2020

Tekst: Øyvind Moksnes

- Oppdatert

Hei alle sammen.

Etter en hektisk og fin oppstartsperiode er tiden nå kommet for avvikling av høstferien.
Elevene sendes hjem fredag 25.09 etter lunsj og skolen åpner søndag 04.10. kl. 1700.

Vi er i tett dialog med elevene om hva vi ønsker de skal bidra til for å ha et godt smittevernregime, og minimalisere mulighetene for covid19-smitte ved skoleretur.

Vi minner dere som foreldre om følgende rutiner/oppfordringer:

1: Elevene oppfordres til å bruke munnbind og tenke smittevern/egenhygiene på hjemreisen/returreisen. Det er et krav om slik bruk på offentlig kommunikasjon i og gjennom Oslo.
2. Vi oppfordrer til selvvalgt karantene siste helgen før skolestart. Her var elvene svært flinke før skolestart, og med samme dugnadsinnsats nå, så kommer vi raskere i normalt gjenge igjen.

3. Elvene returnerer til det vi kaller for «gul beredskap». Det innebærer bla noen restriksjoner mht. kontakt omgivelsene til skolen. Vi oppfordrer derfor elevene om å ta med seg det de trenger ekstra av kos/mat/greier den første uka på skolen. Ved behov blir det organisert innkjøpsturer, men vi må begrense dette noe i forhold til forrige gang.

4. Elever som er syke/har covid 19 symptomer, må ta kontakt med skolens helseteam, Maren tlf. 95830607 eller Lin Katrin tlf. 95776595. Et alternativt oppmøtetidspunkt må her evt. avtales.

5. Lørdag 07.11 hadde vi planlagt familiedag med storsamling i skolens gymsal. Slik situasjonen er nå blir en slik gjennomføring vanskelig å få til.
Vi lover imidlertid å skape et festlig produkt som dere rundt elevene kan glede dere over i opptak.
Det er selvsagt anledning til å komme og hente elevene som skal ha utplasseringsuke i uka som følger. Mer info om dette blir gitt til elevene.
 

Med vennlig hilsen

Rektor Øyvind

Del på