HAUGETUN FOLKEHØYSKOLE STENGES

Tekst: Øyvind Moksnes

- Oppdatert

Regjeringen innførte i dag usedvanlige strenge og inngripende tiltak i bestrebelsen etter å 
begrense utbredelsen av Korona-pandemien.

 Ett virkemiddel er at «alle landets skoler, barnehager, universiteter, høyskoler og «andre utdanningsinstitusjoner» stenges med virkning fra i dag kl. 1800. 
Denne midlertidige forføyningen gjelder i første omgang frem til 26.03.20.

Det er nå bekreftet at folkehøyskolene medregnes i de utdanningsinstitusjoner som avstenges, og vår skole har da ingen andre muligheter enn å følge det pålegget som fremkommer over. Det er ikke av betydning at elevene for tiden bor her, eller om skolen er stor eller liten, kristen eller frilynt.
Tiltaket gjelder alle folkehøyskolene. 

Elevene er informert om dette i dag (torsdag 12.03) kl. 1600, og er nå i dialog med både skolens ansatte og øvrige for å få organisert transport og hjemreiser. Skolen ønsker å legge til rette for alternativer til offentlig transport i den utstrekning vi klarer.Det gis anledning til å forbli på skolen til i morgen (fredag 13.03).Hvordan perioden fremover blir for elevene, kan jeg ikke si så mye om. Men noe er klart:


  • Vi skal tilrettelegge for fjernundervisning der det er muligheter for dette.
  • Skolens administrasjon vil være tilgjengelig og åpen for spørsmål knyttet til skoledriften fremover.
  • Skolen vil oppdatere informasjon overfor elevene fortløpende på mail/ APP på viktige forhold.
  • Skolefinansieringen gjennom Statens Lånekasse er etter det jeg kjenner til ikke berørt av dette. Det betyr at elevene får utbetalinger som vanlig.
  • Alt fravær i avstengningsperioden vil ikke bli belastet elevene.

Denne dagen fremstår svært så innholdsrik og trist, men igjen du verden hvilke elever vi har!


De, og dere rundt dem, kan være stolte av utvist dugnadsvilje og prima bidrag til samfunnets i dager hvor situasjonen krever mye av mange.


Med vennlig hilsen


Rektor
Haugetun Folkehøyskole
www.haugetun.no
Tlf 69362722 / 93255004

Øyvind Moksnes
 

Del på