Tur til Håpets Katedral

Tekst: Elev Haugetun

- Oppdatert

Bærekraftsgruppa har vært på Isegran i Fredrikstad og besøkt Håpets Katedral!

Håpets katedral er et bærekraftig og flerreligiøst kunstprosjekt der formålet er å mobilisere mot plastikkens ødeleggelse av havet. Vi har alle et felles ansvar for å begrense plastbruken i hverdagen. Håpet om å ivareta jorda og viktigheten av å øke vår egen bevissthet rundt bærekraftige valg, er helt essensielt i dette arbeidet. 

Vi ble godt tatt imot av to hyggelige damer som fortalte oss litt om arbeidet, om hvordan hele prosessen hadde foregått og litt om veien videre. 
Det unike med dette prosjektet er at det hele er dugnadsarbeid – som forøvrig er åpent for alle – uavhengig av hvilken religion du tilhører, alder eller hvor i verden du kommer fra. Hver uke samles de og jobber for å ferdigstille katedralen i tillegg til at en får etablert relasjoner og skapt et felleskap på tvers av kulturer, alder og religioner.

Selve katedralen er et byggverk på 120 m2, laget som en pram av røtter. Den ene søylen er stammen på et tre de måtte felle i Slottsparken. Taket er blant annet laget av omsmeltet gamle fiskekasser. Plastbitene blir deretter satt sammen slik at fargene passer sammen, dette er kunst og ikke tivoli. Hensikten er at det skal gi et rolig og fredfylt helhetsinntrykk. 

Når Håpets Katedral står ferdig, er det mulig å leie den til ulike arrangement. De håper også at den kan være et symbol langs kysten på viktigheten av at vi alle står sammen om å redde havet. Verdenshavene binder oss sammen som nasjoner og mennesker, og vi må stå sammen i dette arbeidet.

For å finansiere noe av prosjektet, lager de biekatedraler. Her fikk vi være med å gjøre en dugnad. Det var lærerikt og hyggelig. 

Alt i alt var dette en ettermiddag fylt av mange fine inntrykk, og vi gleder oss til å se Håpets Katedral ferdig i 2021! 

Del på