Brettspill

Tekst: Erik Øysæd

- Oppdatert

Året på ISM, eller "innovasjonslinja" som vi kalles, er godt i gang!

En av de første kreative oppgavene for de 11 nyankomne elevene var å utvikle et brettspill. Oppgaven var helt fri, og det eneste premisset elevene måtte forholde seg til var at dette skulle være et brettspill for tidligere og nåværende folkehøyskoleelever.

På innovasjonslinja jobber vi på samme måte med alle prosjekter. Konseptutvikling, prosjektutvikling, prototyping og produksjon skal gå hånd i hånd med brukertesting og arbeid med strategien.

Elevene fikk først halvannen dag med gruppearbeid for å jobbe fram et konsept de ville teste på målgruppen. Deretter stod prototyping og kontinuerlig testing for tur; med masse gode, konkrete, konstruktive innspill for alle gruppene.

Etter et par dagers jobbing var ny versjon av brettspillene klar for testing, og denne gangen var det andreårslev Sina og elevene på musikklinja som skulle teste og gi tilbakemelding.

Målet med prosjektet er å utvikle et brettspill som kan produseres og distribueres ut til folkehøyskolene og elevene i hele landet.

Følg med videre...!

Del på