Gjør en forskjell!

Tekst: Erik Øysæd

- Oppdatert

Dersom du ønsker å gjøre en forskjell, lære om spansk språk og en helt annen kuntur, er denne linja perfekt. Ikke lære du bare om deg selv som menneske, men også om andre og verden som en helhet.

Christine, 17/18

Del på