Avstengingen fortsetter

Tekst: Øyvind Moksnes

- Oppdatert

Regjeringens krisetiltak ble i dag bestemt videreført i perioden frem tom. 2 påskedag, dvs. 13.04.20.

Dessverre betyr det at vi ikke kan åpne opp for en retur av våre elever før tidligst etter påske.

Vi har utviklet og igangsatt alternativ undervisning som vi er pålagt av Kunnskapsdepartementet.
Mitt hovedinntrykk er at dette er blitt tatt godt tatt imot av elevene.

Skolen er i løpende dialog med Folkehøyskolerådet, FHSR, som på sin side er aktive overfor myndighetene i forhold til konsekvenser og spørsmålsstillinger knyttet til gjennomføringen av  inneværende skoleår.

Vi håper, men kan langt fra love, at utfallet blir en økonomisk kompensasjonsløsning for elevene.

Skolens utgifter er som tidligere, og dette gjør situasjonen svært krevende også for oss.

Gjennom morgensamlinger, linjeundervisninger, fellesfag, planlagte elevsamtaler og mange sosiale aktiviteter og tiltak, føler vi at vi vedlikeholder skoletilhørigheten og det fine sosiale miljøet ved skolen vår.
Her rettes en stor takk til våre flotte elever som på forbilledlig vis bidrar i denne nasjonale dugnaden, som dessverre ble lengre enn først antatt!

 

Med vennlig hilsen
Rektor
Haugetun Folkehøyskole

Tlf 69362722 / 93255004

Øyvind Moksnes

Del på