Default profile picture

Irene Strand Østli

Inspektør

Irene har jobba på Haugetun i over 20 år! Det betyr at hun trives veldig godt her på skolen. Opprinnelig er Irene sosionom og har jobbet med sosialomsorg og barnevern tidligere, samt mange år i PP-tjenesten. I tillegg til sosionomutdannelsen har hun videreutdanning i sosialpedagogikk og første avdeling av juss-studiet. Hun har også grunnfag kristendom fra Menighetsfakultetet.

Her på skolen har hun alltid vært knyttet til linjen helse, psykologi og sosialomsorg, og i mange år har hun også vært inspektør. Det betyr at det blir noe undervisning på linja i tillegg til at ho ofte er å finne på skolekjøkkenet når det er valgfag. Irene er med på reisene til klassen, og har mye administrasjon ved siden av.

Ellers er Irene gift med Åge, har to voksne barn, og tre små barnebarn.