Valgfaget legges opp ut fra ferdighetsnivået til elevene. Vi jobber med grunnslagene og jobber med å få til best mulig spill. Mesteparten av tiden brukes på spillsekvensen. Det viktigste for at dette faget skal bli morsomt er ikke nivået, men at nivået er noenlunde jevnt.