I samarbeid med Østfold Fotballkrets tilbyr vi fotballelevene å ta første steg på trenerstigen. Kurset går over fire moduler. Det er barneidrett, ungdomsfotball, ferdighetsutvikling og samspill. En stor del av kurset skjer ute på treningsfeltet sammen med små og store fotballspillere. Etter kurset får en kursbevis både som aktivitetsleder og som Trener 1. Det kreves minst ti elever for at dette kurset skal kjøres.