130815_personal_049

Tormod er FFK-supporter og bor i Fredrikstad med kone og tre barn. Han er lidenskapelig opptatt av sang og musikk og idrett og disse to lidenskapene har han jobbet med hele livet. Han har nemlig jobbet på Haugetun i over 25 år. I 1983 startet han idrettslinje på Haugetun. Denne drev han frem til 1998 da han startet fotballinja. De siste årene har han jobbet redusert pga sykdom, men han er allikevel utrolig viktig for fotballinja. Her har han mest ansvar for coaching og spillerutvikling, men greier ikke helt å holde seg borte fra øvelsene ute på banen.