Våre blide vaskedamer sørger for at det skinner i krokene, men samtidig sprer de god stemning og mye glede. De synger, traller og prater med elevene mens de rydder, vasker, pynter og steller.

 

Renholdsleder Anita Fosby Kristiansen
Tlf. 69362741
Mob. 95401419

Hilde Olaussen
Tlf. 69362741
Mob. 91725400
Unni Skaar
Tlf. 69362741
Mob. 93408498