Hensikten med psykologifaget er at vi skal lære å forstå oss selv i vårt samspill med andre mennesker. Kommunikasjon, roller, selvbilde, selvtillit, identitet, behov, forsvarsmekanismer, motivasjon og mestring er blant flere nøkkelbegreper som inngår i faget.

Valgfaget preges av elevaktive metoder som bruk av Tren Tanken, case og diskusjon med fokus på elevenes egne ressurser i læringsarbeidet. Et spennende valgfag hvor du som elev får ta i bruk og utvikle din kompetanse om mellommenneskelige forhold!