Dette er et fag for deg som ønsker å lære noe mer på piano. Krever ingen forkunnskaper, men du bør være motivert til å jobbe litt utenom timene for å få progresjon på pianoet. Her tar vi utgangspunkt i de erfaringer du har med instrumentet, og jobber videre ut ifra det.