Vi har løpende inntak som starter 1. februar, men det er lurt å søke før denne datoen. Det betyr at de første elevene får tilbud om plass denne datoen. Deretter fortsetter opptaket utover våren til skolen er full.

Vi tar kontakt med alle som sender søknad om skoleplass og forklarer videre saksgang. De som får tilbud om skoleplass, blir registrert som elev når innmeldingspenger er betalt og skolen mottar underskrevet opptakserklæring. Ved elevopptak gjelder angrefristen i henhold til angrerettloven kapittel 3.

 Som kriterier for tilbud om skoleplass vurderer vi følgende:

 • Aldersgrensen er 18 år.
 • Fravær og orden-/oppførselskarakterer fra tidligere skolegang.
 • Fotball og Sang Scene Studio har visse kvalifikasjonskrav. De kontakter også referansepersoner.
 • Inntak av elever med særskilt tilretteleggingsbehov gjøres ut fra skolens kapasitet og kompetanse.
 • Skolen vurderer den totale elevmassen og klassesammensetningen.
 • Tidspunkt for mottatt søknad kan være avgjørende.

 

Priser skoleåret 17/18

 • Innmeldingspenger kr. 2.200,- 

Når du betaler dette viser du at du takker ja til skoleplass.

 • Kost og losji kr. 69.000,-
 • Spesialkost medfører en ekstra utgift på kr 500,- pr mnd.
 • Fellesutgifter kr. 9.800,-

Dette dekker Hvaler-turen, småturer, fellesarrangementer, kopiering, annet skolemateriell, bruk av vaskerom, utgifter til valgfagene, m.m. (Spesielt kostbare valgfag koster ekstra.)

 

Valg av rom

 • Dobbeltrom kr. 0,-
 • Dobbeltrom med dusj og wc kr. 5.000,- ekstra pr år
 • Store dobbeltrom med dusj og wc kr. 6.000,- ekstra pr år
 • Enerom koster kr. 5.000,- pr skoleår.
 • Enerom med dusj og wc koster kr 8.000,-

Dersom du ønsker enerom, må du søke spesielt om dette.

 

Linjerelaterte utgifter

Hver enkelt linje har utgifter knyttet til aktivitetene som skjer på linjen. Det kan være turer, ekskursjoner, materiell, osv. Prisene på studieturer kan variere noe etter valutakurser og flybilletter.

 Latin-Amerika:
 • Linjekostnader (ekskursjon, mat og foredrag) kr. 2.500,-
 • Studietur til Spania ca. kr. 7.500,-
 • Studietur til Latin-Amerika ca. kr. 22.500,-
 • Vaksinasjonskostnadene vil for de fleste ligge mellom kr 500,- og kr. 1000,- 
 • Visumkostnader kr 200,-.

 

Fotball:
 • Linjekostnader (baneleie, utstyr, transport og foredrag) kr. 3.000,-
 • Draktsett, og treningsdress ca. kr. 1.700,-
 • Studieturer til Spania og New York/Brasil ca. kr. 31.000
 • En må regne med vaksinasjonskostnader og visumkostnader på ca kr. 1000,-

 

Helse, psykologi og sosialfag:
 • Linjekostnader (trening, mat, ekskursjoner og foredrag) kr. 3.000,-
 • Studieturer til Constanta og Barcelona ca. kr. 15.500,-

 

Middelhavet:
 • Linjekostnader (mat og ekskursjoner) kr 2.000,-
 • Studieturer til Spania, Italia og Hellas ca. kr. 29.500,-

 

 Puls:
 • Linjekostnader kr. 2.000,-
 • Trening Elixia kr. 2.200,-
 • Studietur til New York og Portugal ca. kr. 26.000,-

 

Sang, scene, studio:
 • Linjekostnader kr. 1.500,-
 • Sangpedagog kr. 3.000,-
 • Turné kr 2.500,-
 • Studietur til New York og høsttur ca. kr. 22.000,-

 

FUS – Fotball, utholdenhet, styrke:
 • Linjekostnader kr. 2.500,-
 • Draktsett, og treningsdress ca. kr. 1.700,-
 • Høsttur med Fotball (9000 kr) og Puls.
 • Valgfri vårtur med Fotball (22000 kr) eller Puls (18000 kr).

Innovasjon og digital markedsføring:
 • Linjekostnader kr. 3.500,-
 • Studietur til California ca kr 22.000,-

Lånekassen

I Lånekassen får du stipend og lån. Satsen for 17/18 var:
 • Stipend kr 42.536,-
 • Lån kr 63.804,-
 • Sum kr 106.340-

I tillegg kan du få reisestipend, forsørgerstipend og ekstra lån til skolepenger.

Ta kontakt med skolen eller se internett-sidene til Lånekassen for nærmere info og for å søke.

Prisene våre tåler en sammenligning med andre skoler!

 

Hovedregler

Et vellykket folkehøyskoleår forutsetter at den enkelte elev viser interesse, engasjement, og har en adferd som er til det beste for miljø og fellesskap. Det er obligatorisk frammøte til alle samlinger, undervisningstimer, internatplikter og enkelte andre arrangementer i skolens regi. Det er ikke tillatt å bruke, være påvirket av eller oppbevare alkohol, narkotiske stoffer eller andre rusmidler på skolen eller under arrangement i skolens regi.

k

Skolerute 2017/18

23. august 

Skolestart. Åpning i gymsalen kl. 16.00. (Skolen er åpen fra 10.00 for registrering og romfordeling).

28. – 30. august

«Bli kjent dager»

Uke 37

De første linjeturene

28. sept

Sponsorløp til inntekt for Haugetun Bistand (bistandsprosjekter i Den dominikanske republikk, Haiti, Rio og Romania.)

Uke 40

Høstferie. Det er fri fra lunsj fredag 29.9 og skolen stenger samme dag kl.17.00.

9. oktober

Første skoledag etter høstferien. Skolen åpner søn 08.10. kl.17.00.

Uke 45

Teater-/musikaloppsetning for Sang Scene Studio

11. november 

Familiedag og hjemreise for utplasseringsuka.

Uke 46

Utplasseringsuke. Skolen åpner søn 19.11 kl. 17.00

20. november

Første skoledag etter utplasseringsuka.

19. desember 

Siste skoledag før juleferie. Fri fra lunsj kl. 11.30. Skolen stenger kl. 17.00

10. januar 

Første skoledag etter juleferien og skolen åpner 9.1. kl.17.00.

16. februar

Siste skoledag før vinterferie. Fri fra lunsj kl. 11.30. Skolen stenger kl. 17.00

Uke 8

Vinterferie.

26. februar

Første skoledag etter vinterferien. Skolen åpner søn 25.02. kl. 17.00.

23. mars

Siste skoledag før påskeferie. Fri fra lunsj kl. 11.30. Skolen stenger kl.17.00.

24. mars – 3. april

Påskeferie.

4. april

Første skoledag etter påske. Skolen åpner 3.4. kl.17.00.

8.-9. mai

Skoletur til Hvaler (Sauevika leirsted)

13. mai   

Siste skoledag med familiesamling.

Datoer for linjeturer og frivillige turer skrives ikke her.