Når natta kommer og lærerne har dratt hjem er det fortsatt trygt på skolen. Det sørger Cecilie, Avesta og Charles for. De sørger for ro og orden i gangene, men har også tid til spill, lek og gode samtaler.

 

Avesta Fylling

Tlf. 69362738

Mob. 41427793

Cecilie Elisabeth Gjelsvik Eriksen

Tlf. 69362738

Charles Jahren

Tlf. 69362738

Mob. 92468084