Når natta kommer og lærerne har dratt hjem er det fortsatt trygt på skolen. Det sørger Frode, Audun og Charles for. De sørger for ro og orden i gangene, men har også tid til spill, lek og gode samtaler.

 

Frode Skaar

Tlf. 69362738

Mob. 91317907

Audun Grandahl

Tlf. 69362738

Mob. 45283263

Charles Jahren

Tlf. 69362738

Mob. 92468084