Med en matelskende greker i lærerkollegiet føles det helt naturlig å ha det eksotiske faget Middelhavsmat på timeplanen. Her får en testa både scampi, paella og andre spennende matretter.