"Innovasjon, sosiale medier og markedsføring" passer for alle, og er et skoleår du vil ha nytte av uansett hvilke fremtidsplaner du har.

Vi lever i en digital verden som både gir utfordringer og muligheter. Å være innovativ blir en stadig viktigere og attraktiv egenskap for oss, og å kunne beherske sosiale medier på en profesjonell og god måte er høyt verdsatt i mange bransjer.

Gjennom året på «Innovasjon, sosiale medier og markedsføring» starter vi bedrifter (Studentbedrift), utvikler konsepter og idéer for markedsføring, utvikler strategier og kampanjer, og ikke minst setter vi i gang og drifter strategiene og kampanjene vi utvikler.

Kreativitet

Gjennom året gjennomfører vi mange av kreative oppgaver. Dette gjør vi for å lære oss å være kreative og løsningsorienterte. På denne måten får vi trent opp hjernen vår til å tenke på en måte som gjør oss til flinke konseptutviklere og rådgivere.

Innovasjon

Gjennom året skal vi lære oss alle deler av det å være gründer. Det å starte egen bedrift, utvikle ideer, lage prototyper, drive et selskap, skape lønnsomhet og jobbe i team for å lykkes; en fantastisk opplevelse som er veldig lærerrik på både faglig og personlig plan.

Vår studietur til California gir oss et unikt innblikk i amerikansk innovasjonskultur. Det er mange fellestrekk med europeisk/norsk innovasjonskultur, men også sterke forskjeller. Dette er en lærerik prosess.

Vi møter gründere i både Norge og utlandet, for å høre deres historier og bli inspirert.

Sosiale medier

De sosiale mediene er i konstant utvikling, men de har alle ett fellestrekk: de er fantastiske plattformer for å få fram et budskap og å treffe de mennesker man vil treffe.
Facebook, Instagram og Snapchat er plattformer vi skal lære å beherske og bruke aktivt. Annonseverktøyene i de forskjellige plattformene er viktige verktøy som vi bruker mye tid på.

Innholdsproduksjon er viktig, og vi jobber mye med utvikling og produksjon av godt innhold. Artikler, bilder og video er helt sentrale elementer i sosiale medier, og vi jobber hardt for å levere godt på alle fronter.

Markedsføring

En av de viktigste oppgavene i skoleåret er å utvikle markedsføringskonsepter for vår egen skole. På denne måten får vi relevante caser å jobbe med, og vi får være med på hele prosessen med å utvikle, produsere, drifte og måle forskjellige typer markedsaktiviteter.

Vi gjennomfører bedriftsbesøk hos både store og små selskaper, for å lære hva forskjellige merkevarer gjør for å bygge og forvalte merkevarene sine. Eksempler: NRK, Coca-Cola, DnB osv.

Adobepakken

Alle elevene får tilgang til fulle Adobe-lisenser. Det betyr at så lenge du er på Haugetun har du tilgang til alle programmene i Adobe-pakken på din egen datamaskin. Programmene vi brukes mest er Premiere Pro, After Effects, Photoshop, InDesign og Lightroom.