Input

En gang i måneden arrangeres det Input på skolen for alle elevene. Dette er et arrangement med kristen profil, men rammene kan variere fra konsert til gudstjeneste. På disse samlingene blir det mulighet for å tenne lys.

Morgensamling

Hver morgen starter med en liten morgenandakt. Denne er kort og kan være alt fra en fortelling til sang. Selv om de færreste er vant med en slik start på dagen, synes de fleste elevene at dette er fint.

Gudstjenester i Fredrikstad og Oslo

Hver søndags formiddag blir det transport til Greåker Frikirke, en menighet i nærheten. Her er det gudstjeneste og godt fellesskap. Det blir også satt opp transport til andre arrangement i området.

Bibelgruppe

De som ønsker det kan være med i bibelgruppe eller samtalegruppe hjemme hos noen av lærerne. Her spiser vi sammen og prater om tro og tvil. En være med om en er kristen eller om en bare er nysgjerrig på hva kristendommen er.

Hvilepuls

Hver mandag arrangerer en lærer en kort og uformell samling i kapellet. Det er opp til den enkelte lærer hvordan denne legges opp så disse vil variere. Noen har en andakt, noen legger opp til samtale, mens andre bruker sang og musikk. Det er en fin anledning til å samles om det en tror på.