Helse, psykologi og sosialfag

Linja for deg som er interessert i mennesker og ønsker å bety noe for andre.

Ønsker du å bli bedre kjent med deg selv og menneskene du møter, og samtidig gi noe tilbake? Da vil dette året gi en flott ballast videre i livet. Et innholdsrikt år med alt fra trening og ernæring via psykologi til familierelasjoner og vanskeligstilte mennesker. Vi har ekskursjoner til institusjoner for funksjonshemmede, prostituerte, eldre og vanskeligstilte barn. Vi samarbeider også med en barnehage og overværer en rettssak.

Romaniaturen er et av årets høydepunkt. Vi jobber blant fattige barn, der hovedjobben er å leke og vise omsorg. Året avsluttes med tur til Barcelona, der vi opplever både det alle turistene ser, og bakgatene med fattigdom og folk som sliter.

Et år på HPS-linja på Haugetun Folkehøgskole kan være et flott springbrett til videre helse- eller sosialfaglig utdanning.

Søk her