Fellesundervisning

Ei skoleuke på folkehøgskole består av linjefag, valgfag og fellesfag. Fellesfaga kan være sangtime, aktivitetsøkt, seminar eller fellesturer.