Det er intenst å gå på folkehøyskole, da kan det være både godt og fornuftig å ha noen tider hvor vi roer helt ned. En kveld i måneden arrangerer vi Input, en kristen kveldssamling for hele skolen. Programmet varerier etter om vi har gjester som snakker om sin tro, besøk av kor, band, dansegruppe eller noen av skolens ansatte. Tanken er å få noen blikk inn i andres og egen tro, ha tid til ettertanke og ro. Vi avslutter gjerne kvelden med muligheter for å tenne lys og bli bedt for hvis man ønsker det.