Hva er en folkehøgskole?

Folkehøgskolen er skolen for deg som ønsker å utvikle dine evner, interesser, kunnskaper og ferdigheter i et inspirerende miljø; og et sted der du har muligheter til å lære noe mer enn det som formidles i klasserommet

Folkehøgskolen er karakter- og eksamensfri. Det gir oss anledning til å drive skole på en annerledes måte, både når det gjelder fag og metoder. Dermed stopper ikke undervisningen etter siste skoletime. Internatlivet er en viktig del av et folkehøyskoleår. Å leve på internat gir rom for fellesskap, utfordringer og mange aktiviteter. Og det stilles krav til både ansvarsbevisshet og selvstendighet. Gjennom alt dette vil du forme og utvikle deg på flere områder. Kort sagt: Et folkehøyskoleår gir personlig vekst!

Et år på folkehøyskole gir også 2 konkurransepoeng til opptak ved høyskoler og universiteter.

 

Nytteverdi

Haugetun Folkehøyskole er opplevelser, reising og nye venner, men skolen gir også verdifull kunnskap og kompetanse:

  • 2 tilleggspoeng ved opptak til høgskole eller universitet
  • Personlig vekst
  • Selvstendighet og ansvarsbevissthet som videre studier krever
  • Du blir mer bevisst hvem du er og hva du vil
  • Du utvikler dine evner, interesser, kunnskaper og ferdigheter
  • Du kan teste om evner og interesser kan bli ditt yrkesvalg
  • Ny motivasjon for videre studier
  • Året kan kombineres med å ta opp fag

Du blir ikke lege hos oss. Men du blir en bedre lege…

 

Miljø og fordeling gutter og jenter

Dette året vil gi deg venner og minner for livet. Vi legger opp til varierte skoledager. Det legges vekt på at vi skal ha et godt miljø. Lærere og elever samarbeider om miljøtiltak og fritidsaktiviteter: Formingsaktiviteter, badeturer, samtale- og bibelgrupper, huskonserter, spillekvelder, film og fotball på storskjerm, kafè og mere til. Klassene arrangerer hygge- og underholdningskvelder. I nærmiljøet er det også mye å delta i.

Ettersom linjene våre representerer ulike interesser og muligheter, har vi elever fra hele Norge og selv om jentene er i flertall har vi alltid en stor andel gutter på skolen.

Den kristne folkehøgskolen ønsker å formidle kristne verdier og kristen tro, men til Haugetun kan du selvfølgelig også komme om du har et annet utgangspunkt for livet.