På torsdag bar det avsted til Fredrikstad for HPS klassen der de skulle få være med på en rettssak, dvs som tilskuere.

Det var en spennende rettssak med mange vitner og klassen fikk bedre kjennskap til rettsvesenet i Norge. Både aktor og forsvarsadvokat viste stort engasjement og dyktighet og en kunne lett bli revet med på den ene og andre siden. Klassen fikk også høre om hvordan det er å sitte i fengsel og den tiltalte henvendte seg til klassen da han frarådet å velge det livet han hadde valgt. Det ble lærerikt, spesielt og et følelsesmessig møte for elevene. Refleksjoner rundt det å bli straffet med fengsel ble gjort, og spørsmålet om det hjelper og hva det gjør med mennesker som kunne trengt annen hjelp ble stilt.