150324 HPS i retten Haugetun FolkehøgskoleHPS klassen har vært med på en rettssak. Dette var veldig spennende og lærerikt, og det ble gode samtaler etterpå om norsk rettsvesen, straffer og det å kunne få medfølelse for den som er tiltalt. Etter rettssaken tok både dommer, aktor og forsvarer seg tid til å snakke med klassen og svare på spørsmål noe som vi satte stor pris på.