Det første som møtte oss da vi kom til Barnas Stasjon var bildet av en gravid mamma der babyen inni sier nei takk til rus. Barnas Stasjon er drevet av Blå Kors. Det er et tilbud sårbare familier med små barn som er eller har vært berørt av rusmisbruk og/eller psykiske vansker. Vi kommer inn i selve lokalet, og der blir vi møtt av en fargerik barnehage. Det er masse leker, forskjellige rom med masse farger.

Damen som holder “foredraget” sier at foreldrene som er her sliter hjemme, og kanskje hadde det tøft selv som barn. Foreldrene kan ha psykiske problemer, depressive lidelser, sosial angst. Forelderen(e) kan ha vanskeligheter med oppfølging av barnet i barnehage og skole. Barnas Stasjon har et tett samarbeid med barneverntjenesten i forhold til ulike omsorgstiltak hvis det er nødvendig.

De ansatte på Barnas Stasjon er opptatt av å tilrettelegge for at foreldre og deres barn skal knytte gode relasjoner gjennom felles aktiviteter og lek på huset. Det skal være et bra sted der barn og foreldre kan få gode opplevelser sammen.

På dagtid mandag, onsdag og fredag er det” åpen barnehage” som er et tilbud til foreldre og barn som mangler et dagtilbud. Barn og foreldre fra asylmottak som trenger å lære norsk språk og kultur er en av flere grupper som benytter seg av dette tilbudet. Det som skjer i åpen barnehage er fri lek og samlingsstund med sang og musikk. Deretter blir det gratis lunsj og mer fri lek i diverse grupper.

På tirsdag ettermiddag er det familiegrupper med 5-6 enslige mødre, med 1-2 barn som kommer klokken 16.00 til middag. Deretter er det aktiviteter der målet skal være å knytte bånd mellom mor og barn. 3-4 frivillige har ansvar for matlaging og opprydding. Torsdag har de et nettverkstiltak for tidligere familier som kommer tilbake for å holde på det gode nettverket. Leksehjelp er et tilbud som gis til barn mellom 7 -12 år hvor en spesialpedagog hjelper til.

På Barnas Stasjon er det viktig å markere høytider og merkedager som Halloween, julefeiring osv. En gang i måneden er de på ekskursjoner som kino, teater og lekeland. Det arrangeres også ferietiltak.

I kjelleren på huset var det masse klær, leker og div. ting. Dit kunne folk komme å få klær de trenger, bursdagsgaver, ting de bruker til turer osv.mDe ansatte på Barnas Stasjon er utdannet som barnevernspedagog, førskolelærer, vernepleier, sosionom og familieterapeut. I tillegg er det frivillige arbeidskraft som stiller opp.

Barnas stasjon har tverrfaglig samarbeid med rustjenesten, institusjoner, psykiatri, barnevern, familieråd, helsesøster, skoler, barnehage, fengsel, krisesenter og sykehus. Barnas Stasjon har en kampanje med slagordet: ”en oppvekst varer livet ut”. Dette besøket gav oss en tankevekker om hvor viktig og sårbar oppveksten er for oss mennesker. Vi i HPS satt igjen med tanker om at dette kan være et av flere spennende jobbalternativer i framtiden!