140116_HPS ekskursjon kirkens bymisjon Haugetun folkehøgskole (4a)Torsdag 16 januar dro klassen til Fredrikstad sentrum for å besøke Kirkens bymisjon. I kafélokalet fikk vi informasjon om hvilke tilbud dem driver i Østfold-området, og da spesielt i Fredrikstad. Kirkens bymisjon er en organisasjon som skal være til hjelp for mennesker som av ulike grunner har falt litt utenfor samfunnet. Kirkens bymisjon har kontorer i 11 byer i Norge. I de ulike tilbudene er det både ansatte med faglig kompetanse (ca. 1850), og et stort antall frivillige (ca. 3000).

Selv om Kirkens bymisjon har mange gode tilbud til mennesker som trenger ekstra hjelp, er det viktig for dem å ikke ”konkurrere” med andre organisasjoner som har andre tilbud. Kirkens bymisjon er heller opptatt av å få til et godt samarbeid, organisasjonene seg imellom.

Klassen spiste en god og billig lunsj på kafeen som Kirkens bymisjon driver i sentrum. Kafeen drives av både ansatte samt mennesker som ønsket å komme tilbake til arbeidslivet av ulike grunner. Deretter dro vi til ”Pedalen” som er en sykkelverksted/liten butikk. Her jobber det også mennesker som har hatt en litt vanskelig fortid, og ønsker en jobbmulighet.

Det var et interessant besøk, og flere av oss visste ikke at det finnes så mange gode tilbud til dem som trenger det. Det er mange gode mennesker i samfunnet, og dette besøket viser at vi stiller opp for hverandre, og hjelper vår neste så godt vi kan med de ressursene vi har.

140116_HPS ekskursjon kirkens bymisjon Haugetun folkehøgskole (2a)